Folketellinger Budal, Støren

Jul
2015
22

posted by on Kilder, Min slekt

Flott side med med folketellinger/manntall for bl.a. Støren, Budal, Søknedal

http://www.dagfinnr.no/slekt/